Znajdziesz nas na:

Główna

Przyszłość hali w Mysiadle

Być może już dziś na ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Lesznowola,poznamy przyszłość hali przylegającej do Centurm Edukacji i Sportu w Mysiadle. Wówczas powinny zostać uchwalone regulaminy  korzystania z hal na terenie gminy. Jak się okazuję pewym środowiskom sportowym oraz okolicznym mieszkańcom nie pasują te uchwały ponieważ ich zdaniem ceny za wynajmu są za drogie dla klubów, i przepisy w nim zawarte są bez sensu.  Szczegóły poniżej.

 

Pewnym środowiskom sportowym nie odpowiadają zapisy regulaminu korzystania z hal, a najbardzej oburza przedstawicieli klubu siatkarskiego UKS Krótka  Mysiadło który jest wiceliderem III ligi siatkarskiej.  W regulaminie czytamy :

 

„2. Odpłatnie :

a) osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącą działalność gospodarczą,

b) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, funkcjonującym na terenie Gminy Lesznowola,” – brakuje uzasadnienia oraz wyliczenia kosztów lub zysków przy tak zatwierdzonej uchwale. Jak mówi nasz rozmówca trener  Mysiadła Tadeusz Ordyłowski: brakuje też analizy skutków jakie wywoła przyjęcie tak brzmiącej uchwały, brakuje również wskazania alternatywnych przychodów dla klubów, które pokryłyby koszty  związane z wynajmem obiektów sportowych. 

Anomalnym zapisem jest też to że kluby sportowe mogą korzystać z hal do 19:30 i to jeszcze za jakieś normalne  stawki, zaś później kluby muszą płacić  o wiele więcej.      

Do godz. 19.30

 wynajem hali: 4 sektory – 1 godz. – 20 zł netto,

 wynajem hali: 3 sektory – 1 godz. – 15 zł netto 

 wynajem hali: 2 sektory – 1 godz. – 10 zł netto,

 wynajem hali: 1 sektor – 1 godz. – 5 zł netto,

19:30-23:00 

Wynajem hali: 4 Sektory-1 godz.120 zł

Wynajem hali:3 Sektory- 1 godz. 90 zł

 Wynajem hali;2.sektory- 1 godz 60zł

Wynajem hali: 1 Sektor- 1 godz. 30zł

W weekendy taka sama sytuacja lecz granica dobrobytu:godzina 15:00. Jak tłumaczy nam rozmówca jest to bardzo niekorzystne dla młodzieży z gimnazjów i liceów trenujących w klubach którzy wracają bardzo późno z zajęć. A co do weekendów chodzi o organizowanie meczy. "W tym momencie będziemy musieli organizować mecze rano kiedy to byśmy chcieli  żeby były pełne trybuny". 

 

W paragrafie 4 p.4 brzmienie „4. Stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność jest wspierana finansowo przez gminę Lesznowola korzystają z obiektu w czasie wolnym od zajęć określonych w ust.2 w oparciu o umowę najmu.” W zapisie tym brakuje wskazania pierwszeństwa w korzystaniu z obiektu i zrównuje Kluby sportowe z pozostałymi podmiotami ubiegającymi się o halę. Brak wskazania pierwszeństwa przyporządkowaniu geograficznemu w korzystaniu z hal, które do tej pory w gminie funkcjonowało i było bardzo korzystne.  Ordyłowski: Przyporządkowanie geograficzne pozwalało na korzystanie przez młodzież z danego obszaru z obiektów sportowych najbliżej ich miejsca zamieszkania. Był to korzystny zapis, który w obecnej formule zniknął z nowego regulaminu i znowu brak jest uzasadnienia dla tej zmiany. 

Utrudnieniami jest jak mówi nasz rozmówca odpłatność za każdy sektor który jest bardzo nie zrozumiały dla  środowiska sportowego: przy tak dużych kosztach Klub będzie rozgrywał mecze na sektorze bocznym tańszym o jedną trzecią zamiast na boisku centralnym. W momencie jeśli Rada Gminy zdecyduje się przyjąć odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych te dwa zapisy będą kolejnymi barierami do rozwoju sportu oraz krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży. 

 Kolejne zarzuty to: brak  kontaktów na lini kluby-gmina i nie dopuszczanie głosu na ostatnim posiedzeniu komisji. Jedyne  spotkanie z mieszkańcami w w ogóle  wg. trenera odbyło się w listopadzie  na zjeździe w listopadzie na zebraniu miejskim z p. wójt:zadeklarowała że kluby sportowe nie będą płacić za hali. Nasi mieszkańcy to słyszeli i są teraz zaskoczeni że będzie odpłatność

Najlepsze w tym wszystkim jest  to że wcześniej  kluby  dotowane przez gminę nie płaciły za wynajem hali, a z pewnością nie płąciły siatkarki  Krótka Mysiadło, którym gmina obiecała nawet pomoc finansową a jeszcze  w tym roku obcięto im dotację o połowę. 

Większość  klubów siedzi cicho.  Być może jest to spowodowane faktem  że  większość klubów pracuje z dziećmi z podstawówki a to jest łatwiejsze prowadzenie. One właśnie będą mogły nieodpłątnie korzystać z obiektów. Jedyne kluby  które w ogóle zabrały głos jak mówi trener to właśnie wymieniona Krótka Mysiadło oraz UKS Lolek Łazy które nawet nie pojawiły się na posiedzeniu komisji 20 grudnia która przyjęła te regulaminy. 

Skontaktowaliśmy się przedstawiecielem  Gminy Lesznowola z Radnym Łukaszem Grochalą, który jodpowiada za sport w  tej gminie.  Zapytaliśy się radnego  dlaczego w takiej jest postaci ta uchwała a w nie innej. O to co nam odpowiedział:

 

Zmiana regulaminów, a dokładniej mówiąc trzech uchwał związanych z sportem u nas w gminie  jest wynikiem po pierwsze oddania do użytku hali w Mysiadle. Po drugie dwa lata to długi okres, a prawo lokalne należy aktualizować w miarę potrzeb. Po trzecie niektóre uchwały straciły aktualność.

Pisząc o trzech uchwałach mam na myśli uchwałę o opłatach, która została zaktualizowana, tak samo jak uchwała o regulaminach oraz statut ZOPO.

Kiedy w 2011 roku podejmowaliśmy starą uchwałę, było po pierwsze mniej UKS-ów, a w związku z tym mniej dzieci i młodzieży uczestniczyło w zajęciach. Nie było problemów, gdzie pomieścić dzieci z UKS-ów, czy jak ułożyć harmonogram. Stara uchwała mówiła  że bezpłatne godziny są codziennie w tygodniu do 18:00 a w weekendy do 14:00. Ceny były jeszcze droższe a w uchwale nie było nic o placach zabaw. Te godziny wynikają z obserwacji ZOPO odnośnie obłożenia hal i boisk sportowych. Na ostatniej komisji była także rozmowa, że jeśli dzieci z podstawówki i gimnazjum przekroczą ten czas, czyli 19.30 to także będą objęte tą niższą stawką.Tutaj oczywiście jest ważna młodzież. 

Pan Radny  odpowiedział jeszcze na temat braku rozmów z klubami sportowymi: 

Wydaje mi się, że gdzieś jest niezrozumienie pomiędzy Panem Tadeuszem, a nami. Piszę nie bez przyczy z Panem Tadeuszem, ponieważ ja w ramach tzw. konsultacji rozmawiałem zarówno z prezesem Orląt Mroków jak i FC Lesznowoli.Rozmawiałem także z trenerami tych UKS-ów, a także SET Lesznowola.

Jak podkreśla Radny dla niego priorytetem  powinny być podstawówki i gimnazja z gminy  a seniorki czy seniorzy powinni również dostawać dotację ale w drugiej kolejności. Powinni mieć sponsora.  Jego zdaniem 5 zł to jest bardzo symboliczna kwota a  te ceny pomogą  zracjonalizować korzystanie z hali.

 

Kiła Mogila (KM):

Ja  bym wolał nie zabierać głosu w tej sprawie.  Całe podsumowanie być może zrobię po dzisiejszej sesji Rady Gminy.  Oczywiście poinformujemy od razu na naszym fanpegu czy regulaminy zostały przyjęte  czy nie  w tej postaci lub innej. Dobra wiadomość jest taka że będzie można jeszcze dzisiaj  dać poprawki także do zobaczenia. 

 


Krzysztof Mogilski fot. Ania Karim

Facebook

Więcej newsów w kategorii: Główna